Platforma Przemysłu Przyszłości zaprasza do skorzystania z weryfikatora kompetencji cyfrowych koordynatorów klastrów.

Aplikacja powstała w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe koordynatorów klastrów” zrealizowanego przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości we współpracy z austriacką organizacją Verein Industrie 4.0 Österreich – die Plattform für intelligente Produktion. Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Chociaż aplikacja została stworzona z myślą o pracownikach biur koordynatorów klastrów, może z niej skorzystać każda osoba zainteresowana zdobywaniem nowych kompetencji cyfrowych i wiedzy na temat technologii – lista najważniejszych pojęć i przykładowych materiałów do samodzielnej nauki może przydać się każdemu. Aby korzystać z weryfikatora nie jest konieczne posiadanie kompetencji technicznych czy wykształcenia kierunkowego – wystarczy ciekawość i chęć nauki.

Źródło: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/weryfikator-kompetencji-cyfrowych-opis/

Weryfikator kompetencji cyfrowych
Skip to content