W piątek 31 marca 2023 roku, już po raz piąty, odbędzie się Dzień Nowych Technologii w Edukacji. To inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki, której celem jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z uczniami w szkole i poza nią.

MEiN zachęca do zorganizowania Dnia Nowych Technologii w Edukacji we własnej placówce. Mogą to być zajęcia, warsztaty, prezentacje multimedialne, gry, zabawy, projekcje filmów, spotkania z ciekawymi osobami, a także pokazowe lekcje dla dzieci i dorosłych.

Termin zgłaszania inicjatyw upływa 28 marca 2023 r.

Wszyscy, którzy zarejestrują swoje aktywności przez formularz zgłoszeniowy w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji, będą mogli wziąć udział w konkursie na najlepsze wydarzenie. Konkurs rozgrywany będzie w trzech kategoriach:

  • przedszkola,
  • szkoły podstawowe,
  • szkoły ponadpodstawowe lub placówki edukacyjne.

Najciekawsze pomysły zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dzien-nowych-technologii-w-edukacji-2023–zapraszamy-do-udzialu

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2023
Weź udział w Dniu Nowych Technologii w Edukacji i zgłoś swoją inicjatywę
Skip to content