Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią zagrożenie dla Europy i reszty świata. Aby sprostać tym wyzwaniom powstał Europejski Zielony Ład. Ma on pomóc przekształcić UE w nowoczesną i konkurencyjną gospodarkę, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto. Jednym z istotnych elementów tego działania jest zrównoważona konsumpcja i produkcja, co wymaga systematycznego podejścia i współpracy podmiotów uczestniczących w całym łańcuchu dostaw, począwszy od producentów, a na konsumentach skończywszy.

Do 2030 roku, zgodnie z zadaniami umieszczonymi w Celach Zrównoważonego Rozwoju, należy obniżyć poziom generowania odpadów poprzez prewencję, redukcję, recykling i ponowne użycie. W tym kontekście warto wspomnieć o inicjatywie „Making sustainable products the norm”, której celem jest uregulowanie projektowania produktów w taki sposób, aby stały się bardziej trwałe i niezawodne oraz efektywniejsze, jeśli chodzi o zużycie energii i zasobów.

Więcej można przeczytać bieżącym numerze Wiadomości PKN 4/2023.

Źródło: https://www.pkn.pl/informacje/2023/04/kwietniowe-wiadomosci-pkn

Wiadomości NORMALIZACJA PKN 4/2023
Skip to content