Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego we współpracy z Wydziałem  Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie  zaprasza do udziału w II. konferencji branżowej „Współpraca szkół branżowych z pracodawcami”.

Konferencja w formule online odbędzie się 13.06.2023 r. w godz. 09:30-14:45 i będzie dotyczyła branż:

 • transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, wodnego,
 • spedycyjno-logistyczna,
 • budowlana,
 • ekonomiczno-administracyjna,
 • handlowa,
 • hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna,
 • fryzjersko-kosmetyczna,
 • przemysłu mody.

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników placówek doskonalenia nauczycieli,
 • doradców metodycznych,
 • dyrektorów i wicedyrektorów szkół,
 • nauczycieli centrów kształcenia zawodowego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych,
 • nauczycieli przedmiotów zawodowych,
 • pracowników kuratoriów oświaty,
 • wizytatorów kuratorium oświaty,
 • doradców zawodowych ze szkół i placówek.

Celem konferencji jest:

 1. Promocja szkolnictwa branżowego.
 2. Doskonalenie wiedzy z zakresu zasad organizacji praktycznej nauki zawodu.
 3. Uwarunkowania organizacyjne współpracy pracodawców ze szkołami.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i wymaga wcześniejszej rejestracji.

Źródło: https://www.ore.edu.pl/2023/06/ii-konferencja-online-wspolpraca-szkol-branzowych-z-pracodawcami-13-czerwca-2023-roku/

II konferencja online „Współpraca szkół branżowych z pracodawcami” – 13 czerwca 2023 r.
Skip to content