Współpraca szkół branżowych z pracodawcami

Publikacja przedstawia wybrane przykłady współpracy placówek oświatowych z pracodawcami.

Prezentowane szkoły, mają doświadczenie w organizowaniu praktyk dla swoich uczniów u pracodawców w kraju i staży zawodowych w ramach programu Erasmus+.

W opracowaniu zaakcentowano wyraźnie potrzebę indywidualnego podejścia do inicjowania współpracy w zależności od branży i lokalizacji danej szkoły.

Pokazano sposoby włączania pracodawców w życie szkół, motywowanie ich i nagradzanie w celu stworzenia silnych relacji oraz optymalnych warunków rozwoju młodym ludziom, którzy wiążą swoją przyszłość z wybranymi zawodami. Zgodnie z założeniem, że wykształcenie pracownika to praca już od samego początku nauki w szkole, a nie od pierwszego dnia zatrudnienia.

Podkreślono, że trud nawiązywania i utrzymywania relacji zależy w dużym stopniu od zaangażowania i motywacji nauczycieli i dyrektorów szkół. Właśnie oni mają największy wpływ na to, czy pracodawcy dzięki stażom przekonają uczniów do podążania ścieżką kariery związaną z wybranym zawodem.

We wszystkich relacjach zebranych w tej publikacji powtarza się jeden motyw: najważniejszy jest osobisty kontakt z pracodawcą i podejście indywidualne. Tak dzieje się we wszystkich opisanych szkołach. I jest to podstawowa rekomendacja w kwestii współpracy szkół z pracodawcami.

 

Cytowanie: Włodarczyk, A. i Motysia, K. (red.) (2021). Współpraca szkół branżowych z pracodawcami. Perspektywa beneficjentów programu Erasmus+. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Współpraca szkół branżowych z pracodawcami
Skip to content