Wydział Psychologii w Katowicach i Koło Naukowe uNIEzależnieni zapraszają do udziału w dwóch kolejnych wykładach z cyklu „Psychologia uzależnień”. Agnieszka Sieniawska, prezes zarządu Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej, opowie o polityce antynarkotykowej w Polsce, a także działalności organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i ich skutkom.


22 kwietnia 2023 r.
12:00–13:00

Praktyka przeciwdziałania uzależnieniom i ich skutkom w wykonaniu organizacji pozarządowych

Wiele osób uzależnionych lub szkodliwie używających jest odciętych od pomocy, zaś prawa osób używających nie są wystarczająco zabezpieczone. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się osoby uzależnione. Podczas wykładu omówione zostaną organizacje pozarządowe działające w temacie substancji psychoaktywnych w Polsce. Słuchacze doweidzą się, co te organizacje robią, czym się różnią i z jakimi problemami się mierzą.


22 kwietnia 2023 r.
13:00–14:00

Polityka narkotykowa w Polsce: jej założenia i konsekwencje

Na wykładzie omówiony zostanie status prawny substancji psychoaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych substancji tego typu, tzw. dopalaczy. Słuchacze dowiedzą się, jakie zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Prelegentka opowie o sytuacji prawnej osób uzależnionych, pokojach iniekcyjnych, przeszukaniach przez policję, dostępności naloksonu, a także legalności wykorzystania substancji psychoaktywnych w celach medycznych (opioidów, marihuany i psychodelików).

Wykłady online z psychologii uzależnień
Skip to content