Kształcenie zawodowe jest bardzo ważnym elementem edukacji. Potrzeba odpowiedzialnego i mądrego przygotowania młodych ludzi do podjęcia pracy zrodziła przed laty pomysł na konferencję poświęconą tejże tematyce. W marcu 2015 roku odbyła się już XI jej edycja, której hasło przewodnie brzmiało „Białystok buduje przedsiębiorczość”. Celem tego spotkania było wypracowanie rozwiązań służących zacieśnianiu współpracy między pracodawcami, a dyrektorami szkół z myślą o zatrudnianiu kompetentnych absolwentów. Tegoroczna Konferencja miała charakter międzynarodowy, poprzez współudział dyrektorów szkoły z Litwy i Hiszpanii.

Program konferencji

Prezentacja

Przedsiębiorczość drogą ku jakości

Kształcenie zawodowe w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Kształtowanie i doskonalenie odpowiedzialności i kompetencji zawodowych – zadanie wspólne szkolnictwa i pracodawców 

School, and then what?

Kompetencje oczekiwane przez pracodawców od kandydatów na stanowisko pracy

Turniej Wiedzy o Zawodach – VII edycja

W czasie konferencji dziesięciu białostockich przedsiębiorców otrzymało statuetki „Pracodawca Przyjazny Edukacji”

Statuetki to podziękowanie za wsparcie i organizowanie m.in. pracowni, warsztatów i zajęć niezbędnych do kształcenia zawodowego uczniów. Praktyki w zakładach pracy są niezwykle istotne w poznawaniu przyszłego zawodu przez młodych ludzi. Nabywanie praktycznych umiejętności ułatwia uczniom wejścia na rynek pracy. Partnerstwo szkół z lokalnymi pracodawcami ma więc wyjątkowe znaczenie dla szkolnictwa zawodowego.

W tym roku statuetki  „Pracodawca Przyjazny Edukacji” otrzymali:

 1. Jacek Błoch i Dariusz Dziuba – MOTO–AGRO.
 2. Paweł Jacek Drezner – właściciel Zakładu Cukierniczego Drezner Paweł.
 3. Robert Kierzek – Firma Inter Cars S.A.
 4. Krzysztof Kosmowski – Przedsiębiorstwo Handlowe KOSMOS.
 5. Anna Krysiewicz – Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku.
 6. doc. dr Edward Hościłowicz – Restauracja Capitol WSFiZ.
 7. Józef Stachurski – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EDMA”.
 8. Urszula Szyłkowska – ATELIER Uli Szyłkowskiej – FRYZJERSTWO, KOSMETYKA.
 9. Mieczysław Wasilewski – Wasilewski i Syn Sp. z o. o.
 10. Anna Wrońska – Roben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K.
Uczniowie białostockich szkół poznają innowacyjną technikę i wkraczają odważnie w przyszłość…

W przeddzień konferencji zawodowej „Kształcenie zawodowe – egzaminy zewnętrzne – rynek pracy” – XI edycja pt.: „Białystok buduje przedsiębiorczość”, organizowanej przez Prezydenta Miasta Białegostoku w dniu 20 marca 2015 roku w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Żurawiej 71, miały miejsce inicjatywy towarzyszące Konferencji.

Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego w ramach realizacji jednego z priorytetów Prezydenta Miasta Białegostoku na rok szkolny 2014/2015, którym jest preorientacja zawodowa uczniów klas szóstych szkół podstawowych, przeprowadziło organizowane z myślą o uczniach szkół podstawowych – warsztaty oraz koordynowało przebieg zwiedzania wystawy.

W dniach 2-6 marca 2015 r. po raz czwarty  realizowany był „Tydzień na Rzecz Kariery”. Działania skierowane były do uczniów klas III gimnazjum, stojących przed wyborem dalszej drogi kształcenia poprzez umożliwienie im bezpośredniego kontaktu ze światem zawodów poprzez:

 • warsztaty w szkołach ponadgimnazjalnych zawodowych,
 • spotkania z przedstawicielami zawodów,
 • wycieczki zawodoznawcze do pracodawców.

Warsztaty w szkołach ponadgimnazjalnych zawodowych polegały na obserwacji czynności zawodowych, demonstrowanych przez nauczycieli zawodu/uczniów lub na bezpośrednim kontakcie ze stanowiskiem pracy, na którym uczniowie danej szkoły nabywają umiejętności zawodowe. W dniach 2-6 marca 2015r. od godz.13.00 swoją ofertę prezentowały:

 • Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku,
 • Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku,
 • Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku,
 • Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku,
 • Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku,
 • Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 w Białymstoku,
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku,
 • Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku,
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku,
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku.

Spotkania z przedstawicielami zawodów odbyły się w dniach 3-4 marca 2015 r. w auli Zespołu Szkół Nr 16 i Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego „Szkoła Talentów” w Białymstoku. Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych, technicznych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych zaprezentowali zawody: architekt, inżynier biomedyczny, grafik projektowy, informatyk, administrator baz danych, programista.

Wycieczki zawodoznawcze zorganizowane zostały do  w dniach 2-5 marca 2015 r. do firm: ChM Sp. z o.o, i Rycar Sp. z o.o. Uczniowie mogli obejrzeć stanowiska pracy, poznać wymagania stawiane kandydatom do pracy. Firma ChM Sp. z o.o., produkująca innowacyjne implanty i narzędzia dla ortopedii oraz traumatologii, zaprezentowała m.in. tajniki druku 3D, natomiast w firmie Rycar Sp. z o.o. uczniowie zapoznali się z serwisem, doradztwem, obsługą i naprawą aut oraz sprzedażą aut i motocykli.

XI edycja konferencji: Kształcenie zawodowe – egzaminy zewnętrzne – rynek pracy pt.: Białystok buduje przedsiębiorczość
Skip to content