„Betonoza czy zieleń? Zrównoważona urbanistyka z Polskimi Normami” – to temat tegorocznego konkursu „Normalizacja i ja”. Konkurs skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Organizatorem wydarzenia jest Polski Komitet Normalizacyjny.

Cele konkursu:

  1. Upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm i normalizacji w życiu codziennym.
  2. Upowszechnienie świadomości o roli akredytacji w zakresie spełniania wymagań norm.
  3. Pomoc nauczycielom w wprowadzeniu tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do zajęć lekcyjnych.
  4. Podniesienie umiejętności wśród młodych ludzi kształtowania przestrzeni do życia.

Prace należy nadsyłać do dnia 10 marca 2023 r., wyłącznie w formie elektronicznej, na adres: pknkonkurs@pkn.pl.

XI Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”
XI Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”
Skip to content