Udział w XII edycji Kongresu Portalu Oświatowego to idealna okazja, by zaktualizować stan swojej wiedzy na temat najnowszych zmian w przepisach prawa oświatowego i metod wykorzystywanych w codziennej pracy nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych.

Podczas kongresu pozostaną poruszone takie tematy jak:

  • najważniejsze zmiany w prawie oświatowym od września 2023 r.,
  • konsekwencje likwidacji Karty Nauczyciela,
  • zmiany w Kodeksie Pracy, a organizacja pracy szkoły.

Źródło: https://www.lp-wip.pl/xii-edycja-forum-portalu-oswiatowego

XII edycja Kongresu Portalu Oświatowego. Zmiany w prawie oświatowym od września 2023 r.
Skip to content