Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły i placówki doskonalenia nauczycieli do uczestnictwa w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Twoje Dane – Twoja Sprawa”.

Od 1 września do 30 listopada br. placówki oświatowe mogą zgłaszać swoje uczestnictwo w XIV edycji tego programu. W tym roku szkolnym tematem przewodnim programu będzie ochrona danych osobowych w mediach społecznościowych i nie tylko.

Podstawowym celem Programu jest upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów i nauczycieli, aby świadomie korzystali z praw gwarantowanych przez RODO.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/557/2816

XIV edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje Dane – Twoja Sprawa”
XIV edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje Dane – Twoja Sprawa”
Skip to content