Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, po raz 17-ty wspólnie z Towarzystwem Kultury i Historii Techniki oraz Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów organizuje pod hasłem „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”, Ogólnopolski Konkurs „Młody Innowator”.

Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII), ponadpodstawowych (liceów i techników). Jego celem jest wykorzystanie i pobudzanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży. Tematem zgłoszonego do konkursu pomysłu może być dowolne rozwiązanie, polegające na udoskonaleniu istniejącego lub opracowanie projektu nowego, mającego cechy oryginalności.

Źródło: https://not.org.pl/olimpiady-i-konkursy/xvii-edycja-konkursu-mlody-innowator-20232024?department=centrala

XVII edycja konkursu „Młody Innowator 2023/2024”
Skip to content