Instytut Badań Edukacyjnych zbadał, jakich kwalifikacji potrzebuje rynek pracy. Według ekspertów z IBE niezbędne jest silniejsze powiązanie edukacji i rynku pracy.

Autorzy raportu „Zapotrzebowanie na kompetencje i kwalifikacje w regionalnych branżach wiodących” podkreślają rosnące znaczenie umiejętności. Wykształcenie formalne schodzi w opiniach pracodawców na drugi plan – aż w 80% ogłoszeń o pracę brak wymagań dotyczących wykształcenia. Zdaniem ekspertów to przejaw zmian na rynku pracy. 

Otwiera się era potwierdzonych umiejętności – kwalifikacji rynkowych.

ZINTEGROWANY REJESTR KWALIFIKACJI

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji

Pracodawcy oczekują od kandydatów przede wszystkim:

  • umiejętności stricte zawodowych, w tym praktycznych, np. obsługi maszyn, urządzeń i programów specjalistycznych,
  • wiedzy tzw. branżowej,
  • kompetencji społecznych, t.j.: komunikatywność, współpraca w zespole, umiejętność szybkiego uczenia się i chęć do pracy.

Według przedstawicieli branż kandydatom często brakuje umiejętności zawodowych, np.: znajomości przepisów prawa, norm oraz procedur obowiązujących w danej branży, czy wiedzy z zakresu konkretnej technologii. Podobnie jest z niedostateczną znajomością języków obcych, niezbędnych np. w branży turystycznej.

Aż w 81,5% ogłoszeń nie pojawiała się informacja na temat oczekiwanego poziomu wykształcenia. Nie oznacza to jednak, że wykształcenie nie jest ważne – często jest ono  „zaszyte” w wymaganiach danego zawodu. Jednak pracodawcy najczęściej skupiają się na konkretnych umiejętnościach, kompetencjach. W ofertach, w których określone zostały wymagania dotyczące kompetencji pracowników, najczęściej poszukiwano kompetencji zawodowych (85,4%) i osobistych (64,7%), zaś społeczne zostały wskazane jako wymóg w połowie ogłoszeń. Czytaj więcej

Pracodawcom zależy na tym, by zatrudnić osobę, która na dłużej zostanie w firmie i będzie pasowała do zespołu. Z tego względu rekruterzy zwracają uwagę nie tylko na kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, ale również na konkretny zestaw cech. Wśród nich pojawiają się najczęściej:

  • komunikatywność,
  • odpowiedzialność,
  • umiejętność pracy w grupie,
  • umiejętność pracy pod presją,
  • chęć ciągłego uczenia się i poszerzania wiedzy.

Dla pracodawców zwykle nie ma znaczenia, gdzie kandydat do pracy zdobył wiedzę i umiejętności, ważne, że je ma i potrafi to udowodnić. Na rozmowie o pracę warto więc przedstawić rekruterowi dowód na posiadane umiejętności, np. certyfikat kwalifikacji zdobyty dzięki Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji. Ten system gromadzi i stale aktualizuje bazę kwalifikacji z różnych branż. Każda kwalifikacja jest dokładnie opisana, podane jest, co trzeba umieć i wiedzieć, żeby zdobyć daną kwalifikację. Warto się tym zainteresować, żeby nadążyć za zmiennym rynkiem pracy. Czytaj więcej

Zapotrzebowanie na potwierdzone umiejętności – kwalifikacje rynkowe
Skip to content