Instytut Badań Edukacyjnych jest zaangażowany w międzynarodowy projekt TRANSVAL-EU

TRANSVAL-EU

Projekt dotyczy walidacji kompetencji transwersalnych (przekrojowych lub transferowalnych). Podejmowane w jego ramach działania będą miały charakter policy experimentation koordynowanego na poziomie ministerialnym. Projekt wyróżnia: skala konsorcjum (16 instytucji z 7 krajów – Austrii, Belgii, Litwy, Włoch, Francji, Danii i Polski), jego skład (m.in. 4 partnerów z administracji publicznej, 4 instytucji badawczych), skala planowanych działań (pilotaże w 5 krajach – Austrii, Belgii, Litwie, we Włoszech i w Polsce).

IBE jest jedynym partnerem tego konsorcjum ze strony Polski, mając bezpośredni związek z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Na obecnym etapie projektu wspiera nas Ośrodek Rozwoju Edukacji, a w radzie nadzorczej projektu zasiada wicedyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Niniejszym chcielibyśmy zaprosić Szkoły do uczestnictwa w fazie pilotażowej projektu. Prosimy o zgłoszenie szkolnych doradców zawodowych, którzy z ramienia szkoły chcieliby z nami współpracować.

Co oferujemy:

  • dwudniowe szkolenie w dniach 20-21 września 2022 r. w atrakcyjnej lokalizacji w Warszawie, zapewniamy catering. Szkolenie obejmie problematykę i metodologię identyfikowania i dokumentowania kompetencji transwersalnych;
  • poznanie narzędzi do przeprowadzenia identyfikowania i dokumentowania kompetencji transwersalnych;
  • możliwość sieciowania się z praktykami polskimi oraz zagranicznymi, poznania różnorodnych praktyk;
  • współuczestnictwo w procesie formułowania rekomendacji dotyczących rozwoju i profesjonalizacji praktyków zajmujących się identyfikowaniem i dokumentowaniem kompetencji transwersalnych;
  • pod koniec współpracy, w ramach podziękowania przekażemy doradcom pierwszy w Polsce scenariusz lekcji nt. kompetencji transwersalnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, realizujący elementy podstawy programowej doradztwa zawodowego.

Czego oczekujemy:

  • udziału w ww. szkoleniu;
  • następnie, przy wykorzystaniu poznanych narzędzi, przeprowadzenia procesu identyfikowania i dokumentowania kompetencji transwersalnych z trzema wybranymi uczniami/uczennicami szkoły (indywidualnie);
  • udziału w aktywnościach związanych z badawczą stroną projektu, tj. dokumentowanie pracy z uczniami, wypełnienie wskazanych formularzy, ankiet itp. oraz udzielenie wywiadu (telefonicznie lub on-line) badaczom z projektu.

Prosimy o przesłanie zgłoszeń doradców, którzy zechcą z nami współpracować, do kierownika projektu, tj. do  p. Barbary Fijałkowskiej (e-mail: b.fijalkowska@ibe.edu.pl). W wiadomości prosimy o podanie imienia i nazwiska doradcy, jego adresu e-mail oraz o wskazanie szkoły, którą reprezentuje.

Będzie nam niezwykle miło podjąć współpracę z doradcą/doradcami z Państwa szkół. Zapewnimy wsparcie ekspertów IBE w czasie trwania naszego pilotażu.

Barbara Fijałkowska
Kierownik projektu

Zaproszenie dla szkolnych doradców zawodowych – projekt TRANSVAL-EU8
Skip to content