Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Katedra UNESCO Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego (Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski) wraz z siecią współpracy UNITWIN NETWORK Life designing interventions (counseling, guidance, education) for decent work and sustainable development zaprasza do uczestnictwa w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Zasady i cele poradnictwa dla zrównoważonego rozwoju w czasach turbulencji. 

Tematy konferencji będą koncentrowały się wokół następujących zagadnień:

  • Na ile dotychczasowe koncepcje i praktyki poradnicze odpowiadają wymaganiom współczesnej turbulentnej rzeczywistości?
  • Jakiej nowej wiedzy potrzebuje współczesne poradnictwo, by tworzyć innowacyjne i kreatywne rozwiązania (strategie, metody i narzędzia) działań pomocowych?
  • W jaki sposób interwencje doradcze mogą przyczynić się do budowania lepszego harmonijnego życia jednostek i jednocześnie do zrównoważonego rozwoju świata?
  • Jak wspierać klientów w procesie oswajania po/turbulentnej rzeczywistości?
  • Jak prowadzić dialogi doradcze, by umożliwiały wzmacnianie potencjału klientów oraz ich poczucie godności i sprawstwa pomimo wyzwań, z którymi muszą się mierzyć?
  • Jak w świecie globalnych kryzysów budować współpracę i tworzyć koalicję społeczności zajmującej się problematyką konstruowania kariery i życia na rzecz zrównoważonego rozwoju?
Zasady i cele poradnictwa dla zrównoważonego rozwoju w czasach turbulencji – UNESCO V Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Skip to content