Webinarium jest skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli. Udział w nim jest bezpłatny.

Celem webinarium jest przekazanie uczniom i słuchaczom informacji na temat możliwości rozwoju zawodowego na rynku kapitałowym poprzez przedstawienie zawodów związanych z tym rynkiem tj. m.in. maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego a także przedstawienie wymogów jakie należy spełnić aby zdobyć uprawnienia do wykonywania tych zawodów.

Spotkanie odbędzie się 2 czerwca 2023 roku w godz. 10:00-11:05.

Zgłoszenia na webinarium są przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszeń dokonują nauczyciele, zarówno planując swój indywidualny udział w spotkaniu, jak i udział uczniów/słuchaczy.  Potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco.

Do uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

Źródło: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81965&p_id=18

Zawód maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, przykłady innych zawodów związanych z rynkiem kapitałowym – webinarium CEDUR
Skip to content