W sytuacji szybko następujących zmian na rynku pracy i w życiu społecznym ważnym zadaniem, szkoły jest wsparcie młodzieży w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych.

Wsparcie to ma miejsce w ramach realizowanego w szkole systemu doradztwa zawodowego, który stwarza uczniowi realną możliwość zdobycia  wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego i świadomego zaplanowania własnej  kariery edukacyjno-zawodowej: 

  • poznania siebie i własnych predyspozycji zawodowych,
  • uzyskania informacji o ścieżkach kształcenia,
  • rozpoznania zasad rządzących na polskim i europejskim rynku pracy,
  • nabycia  odpowiednich kompetencji w celu podjęcia roli zawodowej.

Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku od wielu lat realizuje wydarzenia, projekty i programy aktywizujące uczniów do planowania kariery, podjęcia decyzji edukacyjno-zawodowych, rozwijania kompetencji społecznych.

Nasza szkoła od 2009 roku uczestniczy w corocznej  akcji  Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych – Ogólnopolskim Tygodniu Kariery.

W 2020 roku zostaliśmy, po raz kolejny, docenieni przez zarząd SDZiS za przeprowadzenie XII edycji OTK pod hasłem: „Doradzamy – zawodowo, wybieramy – odlotowo”, otrzymując wyróżnienie za działania podjęte na rzecz poradnictwa zawodowego.

W październiku, została przeprowadzona XIII edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem: „Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność” w ramach której zrealizowano szereg działań motywujących uczniów do planowania przyszłości zawodowej.

 Młodzież wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielem Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Białymstoku na temat: „Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój gospodarstwa rolnego – fundusze unijne”.

Uczniowie uzyskali kompetentne informacje o  możliwości i warunkach uzyskania pomocy finansowej z funduszy unijnych na prowadzenie, modernizację, rozbudowę własnego gospodarstwa rolnego.

W przygotowaniu uczniów do wejścia na rynek pracy wspierał szkołę doradca zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku realizując zajęcia online na temat: „Dokumenty aplikacyjne”.

Wielkim wydarzeniem tegorocznego Tygodnia Kariery, było spotkanie naszych uczniów i kadry nauczycielskiej z olimpijczykami z Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020 – mistrzem olimpijskim panem Wojciechem Nowickim i naszymi absolwentkami: panią Kamilą Lićwinko i panią Marleną Gola. Wybitni sportowcy opowiedzieli o swojej drodze do sukcesu, wskazując czynniki, które mają wpływ na osiąganie wysokich wyników zawodowych.

Specyfikę pracy w branży turystycznej przybliżyli uczniom przedstawiciele Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,

Młodzież uczestniczyła w wycieczce do Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Białymstoku, podczas której odbyły się warsztaty z zakresu kreatywności.

Uczniowie zainteresowani przyszłością zawodową w służbach mundurowych spotkali się z Oficerem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku  pt.: „Służba wojskowa – rozwój osobisty i zawodowy”.

 W listopadzie w ramach realizacji programu Otwarta firma Fundacji Młodzieżowej przedsiębiorczości nasza szkoła wzięła udział w XIV Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości, którego celem jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.

Nasi uczniowie mieli okazję spotkania się za specjalistami z firmy PRONAR, którzy zaprezentowali zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa, specyfikę pracy, wymagania na stanowisku pracy, możliwości rozwoju.

Kolejnym przedsiębiorcą, był nasz absolwent, właściciel firmy Fast Event prowadzący działalność gospodarczą w branży turystycznej, który przedstawił specyfikę pracy oraz czynniki wypływające na powodzenie w biznesie.

Nasza szkoła realizuje projekty, które umożliwiają uczniom zdobycie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności, odbycie staży zawodowych, rozwijanie swoich zainteresowań, wykazanie się swoją kreatywnością, nabywanie kompetencji społecznych. Jest to projekt „Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego” który ma na celu podjęcie działań inicjujących oraz integrujących rozwój poradnictwa zawodowego w województwie podlaskim.

„Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku”- to kolejny projekt wzbogacający doradztwo zawodowe oraz „Centrum kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Młodzież w Zespole Szkól Rolniczych w Białymstoku rozwija się zawodowo, zdobywa kompetencje kluczowe. Umożliwia to absolwentom lepsze przystosowanie się do zmieniających warunków na rynku pracy oraz wykazanie wiedzą i umiejętnościami

Nasi uczniowie chętnie biorą udział w wyżej wymienionych wydarzeniach, jest to motywujące do podnoszenia jakości doradztwa zawodowego oraz dowód na to, że warto wspierać zawodowo.

Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku wspiera zawodowo
Skip to content