Lista najistotniejszych zmian w kształceniu zawodowym od września 2019 r.
 1. Prognoza MEN zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego – stałe monitorowanie potrzeb na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.
 2. Oferta szkół adekwatna do potrzeb rynku pracy.
 3. Obowiązek współpracy szkół z pracodawcami.
 4. Umiejętności dodatkowe i kwalifikacje rynkowe.
 5. Przygotowanie do uzyskania uprawnień.
 6. Rozwój kształcenia w przedsiębiorstwach.
 7. Zwiększenie minimalnych stawek wynagrodzenia pracowników młodocianych, za które pracodawcom przysługuje refundacja.
 8. Zmiana modelu finansowania kształcenia zawodowego.
 9. Wzmocnienie potencjału szkół.
 10. Preferencje podatkowe dla pracodawców przekazujących darowizny szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe.
 11. Obowiązkowy egzamin zawodowy.
 12. Obowiązkowe doradztwo zawodowe.

Zmiany w kształceniu zawodowym od września 2019 r.

Zmiany w kształceniu zawodowym od września 2019 roku
Zmiany w kształceniu zawodowym od września 2019 r.
Skip to content