W związku z migracją spowodowaną działaniami wojennymi w Ukrainie tysiące ukraińskich dzieci znalazło się w ciągu ostatnich miesięcy na terenie Polski.

Wiele z nich trafiło już do polskiego przedszkola, szkoły czy innej placówki oświatowej. Ta nowa sytuacja może być dla polskich szkół swego rodzaju sprawdzianem z wdrażania edukacji włączającej oraz okazją do autorefleksji na temat jej skuteczności.

Materiały informacyjne przygotowane przez pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji zawierają:

  • najważniejsze zmiany w przepisach oświatowych dotyczących dzieci z Ukrainy,
  • ofertę szkoleniową Ośrodka Rozwoju Edukacji,
  • rozważania na temat: czy nauczyciel w polskiej szkole może budować konstruktywną strategię w odpowiedzi na potrzeby uczniów z Ukrainy?
  • wykaz działań, które może przedsięwziąć każdy nauczyciel czy wychowawca wobec dziecka uchodźczego.

Źródło: https://www.ore.edu.pl/2022/05/zroznicowane-potrzeby-edukacyjne-uczniow-z-ukrainy-jak-na-nie-odpowiadac/

Zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów z Ukrainy. Jak na nie odpowiadać?
Skip to content